Home

האתר בא כדי לפתור או יותר נכון לענות על בעיות שאנו נתקלים בהם בתור מנהלי סיסטם או מנהלי אבטחת מידע.
הרי כל פעם שאנו נתקלים בבעיה ישנם 3 שלבי פתרון עיקריים:
1. נסיון לבדוק בשות' או במדריכים של המוצר בו נתקלנו בבעיה האמורה.
2. התקשרות עם אנשים אשר אנו חושבים שיכולים להעניק לנו פתרון לבעיה האמורה.
3. פניה לחבר אשר תמיד יודע את התשובה אך לא תמיד מסביר את הפתרון באופן נורמלי......  GOOGLE.
האתר הזה בא לענות על בעיות כאלה ואחרות ע"י יצירת מסד נתונים של בעיות של משתמשי ומנהלי האתר כאחד כמו גם מיון של בעיות אלה, התוכנות שעזרו לפתור בעיות או לנהל בצורה טובה ונוחה יותר מוצרים ושירותים שונים למיניהם. 
באתר תמצאו קטגוריות של מוצרים, תוכנות, בעיות למיניהם (עם פתרונות בתקווה), כמו גם הצאת שירותים לפתרונות כאלה או אחרים אשר יוצעו ע"י מנהלי האתר כמו גם ע"י גולשי האתר עצמו.
הבנתם נכון האתר הזה  בא לתת מענה לאתרים אחרים אשר מציגים לכם בדיוק את הבעיה שאתם נתקלתם אך את הפתרון מציעים בתשלום או בעשיית מנוי לתקופת זמן כזו או אחרת (אני בטוח שהבנתם לאיזה אתר הכוונה מופנית כאן).

אוקיי, אז אנו יוצאים לדרך.
כמובן שבכל נושא נניתן לפנות למנהלי האתר בכתובת : admin@catnet.co.il